Wij hebben met veel plezier gewerkt aan een bijzonder project gemaakt in opdracht van Markus en in samenwerking met de landschapsarchitecten van Plein06.

Waardevolle natuurverbinding
Ecopassage Schie krijgt twee nieuwe recreatieve objecten: een lichtgewicht voetgangersbrug over De Berkelse Zweth en een landschappelijk uitkijkpunt over het veenweidegebied van Midden-Delfland. De door plein06 ontworpen objecten krijgen in 2015 een plek in de ecopassage van de Delftse Schie, onderdeel van het gebiedsgericht programma Integrale Ontwikkeling Delft Schiedam (IODS), van de provincie Zuid-Holland. De passage creëert een natuurlijke verbinding tussen de Akkerdijksche Plassen en de Vlietlanden waarbij de beleving van natuur en landschap belangrijk is.

Polderidentiteit
De ‘uitkijkterp’ langs de Huigenhofsloot verrijkt het veenweidegebied van Midden-Delfland. Ze vertaalt de aanwezige landschapselementen tot een inspirerend ontwerp. Zo refereert de vormentaal die plein06 voor het uitkijkpunt bedacht naar die van de veendijken in het gebied. Het hekwerk is geïnspireerd op de houten boerenhekken die in de omgeving voorkomen. En de verspringende liggers in het hekwerk zijn een speelse referentie naar de langwerpige polderverkaveling. Tenslotte is in de vormgeving van het looppad, het beeld van een karrenspoor te ontdekken.

Struingevoel
Het uitkijkpunt is op het eerste gezicht eenvoudig en onopvallend, maar bij een tweede blik valt er meer te ontdekken. Op het uitkijkpunt worden bezoekers verrast door het uitkragende platform dat loskomt van het grondlichaam. Hier kunnen ze turen naar de weidevogels. Ook hier zijn in de liggers van het hekwerk namen van vele vogels terug te vinden. Via een speels, rondlopend pad van losse betonbielzen, kunnen bezoekers hun route bepalen of even wegduiken in het hoge gras.

Oog voor de toekomst
Met de zorgvuldig uitgekozen materialen en beplanting maken we een ontwerp dat mooi oud zal worden. De belevingswaarde van de plekken zal in de loop van de jaren toenemen. De hekwerken en banken van inlands eikenhout zullen vergrijzen wat een natuurlijke look zal opleveren. Ook de afstemming van het juiste grasmengsel op het uitkijkpunt zorgt ervoor dat maaibeheer door het Recreatieschap Midden-Delfland in de toekomst het juiste beeld zal blijven garanderen.

©Plein06 foto’s, impressies en tekst.

http://www.plein06.nl
http://www.markusbv.nl/home/