Civiele techniek

Steeds meer opdrachtgevers weten Haasnoot Bruggen te vinden voor civieltechnisch advies. Als specialist in brugconstructies werken wij daarbij ook graag samen met grotere ingenieursbureaus.

Onze afdeling civiele techniek maakt berekeningen en tekeningen voor zo’n tweehonderd infrastructurele projecten per jaar. Onze engineeringsafdeling is de afgelopen decennia dan ook logischerwijs gegroeid: een volwaardig civieltechnisch adviesbureau geworden qua kennis, ervaring en bezetting van mensen.

 

Waarvoor kunt u onze engineering inzetten?

Toetsing ontwerp (Schets, VO, DO en UO).
Samen met onze opdrachtgevers (gemeenten en architecten) kijken we naar de schetsen en ideeën. Zo toetsen we de uitvoerbaarheid binnen een bepaald budget in een vroeg stadium. Wij leveren varianten, alternatieven en andere oplossing ter overweging. Met tal van praktijkvoorbeelden waaruit blijkt dat wij, niet zelden, vooraf significante bedragen wisten te besparen en betere oplossingen boden. Of waarbij we er juist voor zorgden dat een specifieke wens van de architect toch gerealiseerd kon worden. Uiteraard binnen de vastlegde eisen en budgetten. Ook het toetsten van technische tekeningen is onderdeel van ons werk.

Inspecties op locatie
Onze specialisten verrichten inspecties op locatie, door heel Nederland. Voor de rapportage hebben we daarbij een inspectieposter bedacht en ontwikkeld. Hiermee heeft u in een keer een totaaloverzicht. De inspectieposter is een efficiënte en praktische samenvatting van het inspectierapport. Haasnoot Bruggen voert alle inspecties van kunstwerken uit conform de NEN 2767-1 Conditiemeting normering.

Second opinion
Heeft u behoefte aan een second opinion? Dan kunt u onze engineering inschakelen voor een extra toetsing. Dit kunt u overwegen als u twijfelt aan een voorgesteld idee of behoefte heeft aan een aanvullend advies om uw beslissing extra goed te onderbouwen. De kosten voor een second opinion zijn bescheiden. Dat maakt het toetsen laagdrempelig.

Inspecties na en tijdens uitvoering
Onze ingenieurs voeren NEN 2767-1 Conditiemeting uit op elk gewenste locatie in Nederland en België. Uniek is de toevoeging dat wij herstelwerkzaamheden voorzien van een kostenraming per onderdeel door onze kostendeskundigen. Ook maken wij een onderscheid tussen herstelwerk en instanthoudingsmaatregelen.

Staalconstructie en las inspecties en rapportages op hoog niveau
Deze worden uitgevoerd en geschreven door gekwalificeerde mensen met ervaring. De inspecties worden uitgevoerd en gerapporteerd door en onder begeleiding van een gecertificeerde senior IWE-ers (Certified European Welding Engineer).

Technische tekeningen
‘Oefening baart kunst’. Duidelijk, want of je nou een paar keer een technische tekening van een brugconstructie hebt gemaakt of dat al 50 jaar dagelijks doet: het verschil is niet te missen. Wij maken zeer efficiënt tekeningen en identificeren snel afwijkingen. Maar we zien ook snel kansen. Deze service is gericht op ingenieursbureaus, ontwerpers, architecten en gemeenten.

Voorstudies
Met 3D-impressies en onze introductie van VR (virtual reality) en 3D-schaalmodel printing in de bruggenbouw zijn wij steeds vaker betrokken bij voorstudies. Zo bepalen we tijdens de ideefase de contouren van de mogelijkheden. Voor een goede oriëntatie en haalbaarheidsstudies.

 


Gerelateerde informatie