In opdracht van gemeente Voorschoten heeft het ontwerpteam van Haasnoot Bruggen een serie bruggen ontworpen (een familie van bruggen) voor park Ter Wadding in Voorschoten. Voor dit project is samen gewerkt met de beleidsadviseur Cultureel erfgoed en monumenten, Korneel D. Aschman van Advies en voorlichting voor cultureel erfgoed, de Welstandscommissie en de afdeling onderhoud van de gemeente Voorschoten.
Naast het ontwerp (schets, VO, DO en UO) was Haasnoot Bruggen ook verantwoordelijk voor de berekeningen, tekeningen, vergunningen, projectmanagement, de bouw en plaatsing van de bruggen.

Het park is ingericht door Hovenier van der Heijden bv waarmee we zeer prettig hebben samengewerkt.

Over Huis Ter Wadding
Huis Ter Wadding, dat gebouwd is op een stuk grond dat vroeger eigendom was van kasteel De Werve, werd voor het eerst vernoemd in 1729. Destijds werd het geveild na overlijden van de eigenaar. Omstreeks 1770 gaf lakenverver Willem van Noort uit Leiden opdracht om het huidige huis Ter Wadding te bouwen.

De naam Ter Wadding stamt uit de Middeleeuwen toen de Haagsche Schouw (thans gemeente Leiden), “het veer ter Wadding” werd genoemd. Ook zou het te maken kunnen hebben met een nog oudere vermelde doorwaadbare plek door de Rijn.

De klokkentoren, afkomstig van de buitenplaats Adegeest te Voorschoten, werd in 1860 op het dak van Ter Wadding geplaatst nadat Adegeest even daarvoor was afgebroken. In 1964 vertrok de laatste bewoner, de weduwe A.E.S.R. Insinger, om het huis na zes jaar leegstand in 1970 aan de provincie Zuid-Holland te verkopen. Na renovatie en ingebruikname als kantoorpand werd Ter Wadding in 2005 aangekocht door de gemeente Voorschoten, om het vervolgens door te verkopen aan een projectontwikkelaar voor renovatie.

Sinds november 2010 is het Cardiologie Centrum Voorschoten in Ter Wadding gevestigd met een poli cardiologie. Een samenwerking van Leids Universitair Medisch Centrum, Bronovo en Cardiologie Centra Nederland. Ook andere bedrijven houden kantoor in het huis.