Dit jaar ronden wij de laatste fase af van onze zonnepanelen-project en zullen 1254 panelen geplaatst zijn op de daken van onze fabriek. Nog geen jaar geleden plaatsten wij de eerste 800 panelen. Daarmee hebben wij ons doel bereikt om alle productie CO2 neutraal te doen en al onze transport bewegingen inclusief woon-werkverkeer volledig te compenseren.

Duurzaam ondernemen en de circulaire economie zijn grote vraagstukken en vergt een enorme beweging van ondernemers en beleidsmakers. Het huidige kabinet wil samen met alle betrokkenen een grote impuls geven aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie.

TNO berekende (april 2018) dat we in deze kabinetsperiode als overheden samen 1Mton CO2 kunnen besparen als we maximaal inzetten op klimaatneutraal en circulair inkopen.

Circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren.
lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur veelal worden vernietigd.

Circulair inkopen van bruggen is een van de vele stappen die Haasnoot Bruggen heeft ingezet met als eerste stap een CO2 neutraal inkoop mogelijk te maken voor onze klanten. Een ander goed voorbeeld van onze inzet is de introductie van bamboe halffabrikaten (BambooTeq) in de Nederlandse bouw in 2012. Bamboe is één van de snelst groeiende hernieuwbare grondstoffen ter wereld.