Inspectie en onderhoud

Onderhoud is een belangrijk onderdeel binnen onze dienstverlening, wij voeren in opdracht zowel visuele als technische inspecties uit.
Goed onderhoud en preventieve maatregelen verlengen de levensduur van de brug en andere infrastructurele constructies. Het onderhoud kan bestaan uit esthetisch onderhoud en werkzaamheden van constructieve aard en is onderverdeeld in inspectie, rapportage, uitvoering en controle.

Kunstwerken inspectie Haasnoot Bruggen

Speciaal voor onderhoudswerkzaamheden heeft Haasnoot Bruggen goed opgeleide en gekwalificeerde vakmensen in dienst. Ervaring, kennis en creativiteit zijn hierbij van toegevoegde waarde.

Inspecteren met oog voor de uitvoering

Haasnoot Bruggen voert alle inspecties van kunstwerken uit conform de NEN 2767-1 Conditiemeting normering. Deze norm heeft als doel het registreren van de conditie van constructies zoals onder andere bruggen. Haasnoot Bruggen heeft een efficiënte manier bedacht om deze normering toe te passen voor het inspecteren van bruggen.

De basis van deze inspectiemethode start bij de identificatie van de onderdelen van de brug en de tenminste 40 mogelijk voorkomende gebreken.
Op locatie wordt de brug geïnspecteerd en wordt er bepaald welke gebreken de brug vertoont.
De onderdelen waarbij de gebreken zijn geconstateerd worden vervolgens vastgelegd in een rapport waarin de bijbehorende conditiescores bepaald worden. Deze conditiescores zijn volledig te herleiden.

Nadat de gebreken en conditiescores per onderdeel bepaald zijn kan er een advies worden opgesteld, met oog voor de uitvoering. Op deze manier word u volledig ontzorgd en is het in één keer duidelijk wat de conditie van de brug is en welke kosten hieraan verbonden zijn.

Informatie aanvragen


Gerelateerde informatie