Heeft u remmingwerken nodig?
Remming- of geleidewerk is een constructie waarmee schepen worden afgeremd als ze een kunstwerk als een brug of sluis naderen of dreigen aan te varen. Daarnaast wordt ook remmingwerk geslagen om een schip de gelegenheid te bieden te wachten voor een gesloten brug of sluis.

Duurzaamheid in de praktijk
In Leiden hebben wij 100 meerpalen vervangen met onze duurzame techniek. Hiermee hebben we ruim 900 meter (110 m3) aan tropisch hardhout kunnen besparen.
Voor bestaande situaties waar her- stelwerk moet plaatsvinden heeft Haasnoot Bruggen een unieke methode ontwikkeld waarbij alleen de delen van het remming- werk/meerpaal die verrot zijn worden vervangen. Een normale paal is circa 12 meter lang waar- van slechts 2 tot 3 meter boven het water uitsteekt.
De delen onder de waterlijn zijn bijna altijd goed. Met onze methode besparen wij per paal 9 meter aan hardhout. Dit vermenigvuldigt met het aantal benodigde palen levert een aanzienlijke besparing op. Deze methode is tevens goedkoper en duurzamer dan herstelwerkzaamheden uitvoeren.

Wilt u ook op een duurzame manier meerpalen en remmingwerken vervangen in uw gemeente neem dan contact met Haasnoot Bruggen voor een advies, een plan van aanpak en een begroting.